Czech English

02. 09. 2013Armáda České republiky obdrží nejmodernější vozidla pro řízení štábů v krizových situacích

Armáda České republiky obdrží nejmodernější vozidla pro řízení štábů v krizových situacích

Modernizaci třiceti sedmi velitelských vozidel si vyžádalo zastarání původních informačních technologií pocházejících z konce devadesátých let, které již neodpovídají dnešním standardům. „Vozidla neumožňovala využívání šifrované VOIP telefonie ani podporu prvků zabezpečení, jako např. odděleného napájení utajovaných systémů, které vyžadují dnešní normy Národního bezpečnostního úřadu.“ říká Václav Irovský, generální ředitel VTÚ.

Velitelsko-štábní vozidla sloužila ke sběru informací a komunikaci mezi jednotkami AČR v celé řadě krizových situací. První vozy byly dodány 4. brigádě rychlého nasazení, od té doby sloužily jako velitelské stany v Afghánistánu, ale i v tuzemsku např. při povodních, kde jich AČR využila pro koordinaci pomoci postiženým záplavami poprvé v roce 2012 a naposledy při ničivých povodních v tomto roce.

Vozidla vyrobená v letech 1999 až 2008 v různých vojenských ústavech nicméně nejsou zcela kompatibilní, proto AČR přistoupila k celkové modernizaci vozidel za využití kapacit státního Vojenského technického ústavu.  "Realizovaná modernizace je efektivní především v tom, že můžeme využít stále funkčních vozidel a speciálních skříňových kontejnerů a tudíž investici nasměrovat k nákupu informačních technologií, které armáda potřebuje," říká tiskový mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Důležitá je i strategická hodnota zakázky.  „Informační technologie představují páteř velení české armády a i proto v minulosti tato infrastruktura byla vybudována výhradně technologickými kapacitami v České republice, kde jsme se mohli spolehnout na zabezpečení těchto komunikačních zařízení. Modernizace těchto technologií u VTÚ nám umožnila udržet tyto cenné odborné kapacity v českém státním podniku i pro budoucí využití,“ dodává Pejšek.

Vozidla budou AČR předána do konce roku, zájemci z řad médií budou na oficiálním předání uvítáni.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz