Czech English

11. 05. 2017Aktivní účast VTÚ na bezpečnostní konferenci

Ředitel VTÚ Jiří Protiva jedná s plk. D. Miklósem, náměstkem GŘ HZS

V pořadí druhé diskusní fórum v rámci projektu My a naše bezpečnost (Road show 2017) se uskutečnilo 10. května 2017 v Praze, a to v reprezentačních prostorách Paláce Žofín. Do souboru čtrnácti tematických konferencí o zajištění obrany a bezpečnosti České republiky je zapojen také Vojenský technický ústav, s. p.  

Odborná debata s veřejností – Road show 2017 – je projekt kontinuálního charakteru, jehož cílem je podpořit zájmy a užší spolupráci všech odpovědných a zainteresovaných složek v oblasti obrany a bezpečnosti. Toto setkávání ve všech krajích ČR, za účasti čelních představitelů bezpečnostních a obranných organizací se zástupci průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání spolu s občany, poskytuje unikátní příležitost pro získání informací o dílčích řešeních případných krizových situací.

Účast VTÚ na bezpečnostní konferenci byla aktivní. Státní podnik se prezentoval statickou ukázkou přepravního boxu Biobox, který je určen pro izolaci a přepravu osob podezřelých z nákazy smrtelnými viry a stává se nezbytnou součástí speciálního vybavení zdravotnické záchranné služby v krajích ČR. Na závěr diskusního fóra jednal ředitel VTÚ Jiří Protiva, v doprovodu technicko obchodního ředitele Jaroslava Trávníčka, s vrcholnými představiteli jak složek integrovaného záchranného systému, tak i obranných a bezpečnostních institucí. Jako příklad lze uvést setkání s náčelníkem Generálního štábu AČR arm. gen. J. Bečvářem, ředitelem Národního institutu pro obranu a bezpečnost A. Kopřivou, náměstkem generálního ředitele Vězeňské služby ČR plk. M. Prokešem, náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. D. Miklósem nebo ředitelem HZS hl. m. Prahy brig. gen. R. Hlinovským.

Autor: Pavel Lang           

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz