Czech English

18. 03. 2016Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 zavádí novou technologii

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 zavádí novou technologii

Vojenský technický ústav, s.p. připravuje ve svém odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov spuštění 3D stendu pro zkoušky mechanické odolnosti zařízení. Jeho hlavní výhodou je možnost zkoušení zařízení ve všech třech osách současně, což znamená snížení času nutného pro zkoušení potřebných parametrů. Potenciálním zákazníkům budou nabízeny zkoušky podle nejnovějších světových parametrů a technických norem.

 

Základní technické parametry 3D stendu:

- provozní pásmo: 5 Hz-150 Hz

- hmotnost jmenovitého vzorku: 5 000 kg

- maximální hmotnost zkoušeného vzorku: 10 000 kg

- zrychlení se jmenovitým vzorkem: 25 m/s2 ve všech třech osách

- maximální teplota vzduchu: 35 stupňů Celsia

 

Je důležité zdůraznit, že 3D stend vyhovuje všem současným bezpečnostním standardům jak z hlediska obsluhy, tak z hlediska provozu zkoušeného zařízení.

Další informace o zavádění této nové technologie ve VTÚPV Vyškov budou zveřejněny následně.

 

Autor: Milan Bezděk, VTÚPV Vyškov

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz