Czech English

Mise

Misí Vojenského technického ústavu, s.p. je výstavba stabilní a všestranně technicky zaměřené platformy pro realizaci projektů a zajišťování služeb ve prospěch Ministerstva obrany České republiky, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a dalších bezpečnostních složek, jakož i spojenců České republiky či soukromých subjektů.

VTÚ, s.p. svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how ČR v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace.

Předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb je synergie schopností všech tří odštěpných závodů, jež jsou nositeli dlouholeté tradice vzájemné spolupráce s Ministerstvem obrany České republiky i dalšími složkami státní správy.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz