Czech English

Environmental-friendly disposal of ammunition, production of mock-ups and extending service life of ammunition

Surface-to-Air Missiles

 • SA-2 Volchov
 • SA-3 Nva
 • SA-4 Krug
 • SA-5 Vega
 • SA.6 Kub
 • SA-7 Strela S-2M
 • SA-8 Osa
 • SA-9 Strela S-1
 • SA-13 Strela S-10

Aircraft Rockets

 • S-5
 • S-8
 • S-24
 • S-25
 • 122-JROF-L

Air Guided Missiles

 • CH-58
 • CH-25
 • CH-29
 • R-33
 • R-23
 • R-60

Air bombs

 • OFAB-100
 • OFAB-250ŠN
 • ZAB-250-200
 • ZB-500-Š
 • LAB-500
 • RBK-250
 • RBK-500-250
 • RBK-500-375

Anti-aircraft Guided Missiles

 • BGM 71A TOW
 • BGM 71C TOW
 • BGM 71E TOW 2A
 • BGM 71F TOW 2B
 • AT-3 Maljutka
 • AT-4 Fagot
 • AT-5 Konkurs
 • AT-6 Šturm
 • AT-2 Falanga