Czech English

Zpracování návrhů katalogizačních dat

Odštěpný závod VTÚVM je držitelem osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrhy katalogizačních dat o výrobcích v České republice a je agenturou podle zákona č.309/2000Sb.

Zpracování katalogizačních dat položek zásobování představuje:

  • Vytvoření názvu položky (schválený, neschválený název).
  • Provedení klasifikace položky zásobování (zařazení do skupiny a třídy NSC).
  • Provedení identifikace položky zásobování (referenční nebo popisná metoda).
  • Přiřazení dalších nezbytných dat.

 

Kontaktní osoba:  Jana Kalusová, tel. +420 910105 830, e-mail: jana.kalusova@vtusp.cz

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz