Czech English

Zdravotnická pracoviště

POJÍZDNÁ PŘEVAZOVNA POP-3

Pojízdná převazovna POP-3 s balistickou ochranou slouží k nasazení v rámci zdravotnické služby AČR.

POP-3 je určena k poskytování neodkladných výkonů 1. lékařské pomoci a k provádění malých chirurgických zákroků u bojových jednotek na taktickém stupni, v sestavě polních nemocnic i u posádkových ošetřoven.

V době míru slouží k zajištění výcviku a k nasazení v případě živelných katastrof a jiných mimořádných událostí.

  
POJÍZDNÁ HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÁ LABORATOŘ PHEL-2

Pojízdná hygienicko - epidemiologická laboratoř je určena k zabezpečení základních laboratorních vyšetření pro hygienické a protiepidemiologické zabezpečení vojsk v polních podmínkách včetně veterinárního vyšetření.

Svým personálním a přístrojovým vybavením umožňuje přesné laboratorní stanovení parametrů potravin, vody, vzorků vnějšího prostředí a biologických materiálů, jejichž závadnost by v případě používání resp. ve styku s nimi v polních podmínkách měly negativní vliv na lidské zdraví a bojeschopnost jednotek. Umožňuje i provádění vyšetření vzorků z hlediska stanovení hodnot jejich zamoření biologickými otravnými látkami.

  
POLNÍ NEMOCNICE

Polní nemocnice je komplexně vybavený celek lékařských a logistických pracovišť který má sloužit jako ubytovací pracoviště v případě např. přírodních katastrof, hromadných dopravních katastrof, rozsáhlých epidemií, humanitárních misí, masové migrace atd.,

Logistická podpora je uspořádána tak, aby poskytovala bezproblémový provoz, zejména zajištěním dodávky elektřiny, vody a zásob potravin, nakládání s odpady a dalšími službami potřebnými pro zabezpečení života a práci zdravotnického personálu a pacientů.

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz