Czech English

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

„V roce 2015 jsme řešili také projekty pro zakladatelský resort, respektive složky Armády ČR. Kromě projektů, které zabezpečujeme každý rok (Standardizace 2014-2016, Ohrožené prostory, Zkušebnictví apod.) jsme realizovali také řadu specifických projektů. Jednalo se především o projekt pod názvem MINIMI a 120 mm stabilizátor, dále projekty pro protiletadlové jednotky AČR, a to Terčový manévr pro RBS, Ochranné díly RBS-70 a PPLRK RBS-70 a v neposlední řadě průzkumnou nástavbu na vozidlo LOS-M,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

Průzkumný komplet LOV-Pz je součástí systému dělostřeleckého a vševojskového průzkumu a používá se jako předsunuté pozorovací stanoviště. S jeho nasazením se počítá především na exponovaná místa bojiště, kde by byl standardní předsunutý pozorovatel systému vystaven neúměrnému riziku, především z hlediska ostřelování nepřátelskými palebnými prostředky. Dále je možné průzkumný komplet LOV-Pz s výhodou použít na předsunutých postaveních, která je nutno rychle zaujmout, nebo která jsou pro předsunutého pozorovatele nepřístupná a v neposlední řadě i pro ostrahu důležitých prostorů a objektů, civilních i vojenských.

Průzkumný komplet LOV-Pz umožňuje prakticky nepřetržitou bojovou činnost předsunutého pozorovatele dělostřeleckého oddílu.

Použité subsystémy pro průzkum a jejich vzájemná konfigurace umožňují vytvořit průzkumné zařízení s dalekými dosahy detekce a identifikace cílů.

Průzkumný komplet LOV-Pz umožňuje mimo další funkce plnit všechny úkoly předsunutého pozorovatele, tj.:

-         vyhledávání cílů, určování jejich souřadnic s vysokou přesností ve dne i v noci, jejich popis a následný datový přenos těchto údajů nadřízenému;

-         vyžadování dělostřelecké a minometné palby;

-         pořizování vstupních dat pro korekci střelby při různých metodách zastřílení i při účinné střelbě;

-         koordinaci plnění palebných úkolů dělostřeleckými a minometnými jednotkami v součinnosti s bojovou aktivitou podporované mechanizované jednotky. Stupeň koordinace palebné podpory odpovídá stupni koordinace nastavené v systému BVIS/Děl;

-         sledování taktické situace vlastních a nepřátelských jednotek na digitalizované mapě, zobrazování bezpečnostních zón a zájmových prostorů;

-         zabezpečení spojení s velitelem podporované mechanizované jednotky;

-         určení vlastního stanoviště a navigaci pomocí GPS.

 

Průzkumný komplet LOV-Pz je složen z Lehkého Obrněného Vozidla Průzkumného „LOV-Pz“ a z Výnosné soupravy FO. Lehké obrněné vozidlo průzkumné „LOV-Pz“ je vytvořeno modernizací (přestavbou) lehkého obrněného vozidla bojové podpory LOV 7,62 B zavedeného do výzbroje AČR v roce 2011. Vozidlo LOV-Pz vychází z jednotné koncepce lehkých obrněných vozidel, postavených na bázi vozidla IVECO M65E 19 WM 4x4 s lehce pancéřovanou kabinou. LOV-Pz je vybaveno speciální účelovou nástavbou se zbraňovou stanicí ZSRD07-Pz s        7,62mm kulometem FN MAG, která zabezpečuje plnění všech požadovaných funkcí dělostřeleckého průzkumného kompletu, včetně plnění obranné střelecké funkce. Pro vedení průzkumu mimo vozidlo je dělostřelecký průzkumný komplet LOV-Pz vybaven Výnosnou soupravou FO, kterou lze převážet v batozích v kabině vozidla. Po jejím přenesení a rozložení v požadovaném prostoru má operátor Výnosné soupravy FO zachovány všechny funkce plnění úkolů předsunutého pozorovatele i při činnosti mimo vozidlo LOV-Pz. Osádka kompletu LOV-Pz je tvořena čtyřmi osobami, a to řidičem, velitelem, operátorem integrovaného průzkumného systému a operátorem Výnosné soupravy FO.

Průzkumný komplet LOV-Pz se sestává z následujících subsystémů:

-         podvozek LOV 7,62 B na bázi vozidla IVECO M65E 19 WM 4x4;

-         průzkumně palebný subsystém ZSRD07-Pz s 7,62 mm kulometem FN MAG, elektro-obslužnou výbavou zbraně (motorické dálkové napnutí, snímač počtu výstřelů, odpalovací blok), senzorovým kontejnerem s moderními digitálními obrazovými senzory s výrazně vyšší rozlišovací schopností (TVK zaměřovací, TVK přehledová, IČK), výkonným laserovým dálkoměrem a laserovým značkovačem. Integrované pracoviště operátora je vybaveno dotykovým zobrazovacím panelem integrovaným s řídící jednotkou, ovládací pult operátora je doplněn držákem odolné mini klávesnice. V rámci nového SW má ZSRD07-Pz plně zachované střelecké funkce a umožňuje průzkumnou činnost v jednotném grafickém uživatelském rozhraní (GUI), vycházejícím ze SW nově vyvíjených  PzK LOS-M a PzPK Sněžka-M;

-         navigační subsystém (INS + GPS), postavený na bázi inerciální navigační jednotky (INU) TALIN 3000 a GPS DAGR. INU TALIN 3000 je zastavěna na kolébce elevačních částí zbraňové stanice, GPS DAGR v prostoru řidiče vozidla;

-         subsystém BVIS (HW včetně SW BVIS/Děl), instalovaný v PC DOLCH v prostoru velitele vozidla ve výsuvném provedení;

-         pozorovací subsystém velitele, tvořený sklopně umístěným odolný PC tabletem, určeným pro on-line zprostředkování obrazu bojové scény snímané obrazovými senzory průzkumného subsystému ZSRD07-Pz;

-         komunikační subsystém, složený ze dvou souprav taktické radiostanice HARRIS řady FALCON III (soupravy RF-300M-TV s radiostanicí AN/PRC 152) se schopností utajené komunikace v módu US T1 a datovým připojením s Výnosnou soupravou FO;

-         zdrojová soustava účelové nástavby, sloužící pro prodloužení doby provozu kompletu bez spuštěné hlavní pohonné jednotky vozidla, tvořená vysokokapacitními AKB a subsystémy pro vozidlové a externí dobíjení, s umístěním nástavbových AKB v prostoru místa pravého zadního sedadla;

-         Výnosná souprava FO s možností převozu ve dvou batozích v rámu v prostoru místo pravého zadního sedadla.

 

Základní TTD:

-         Rozměry (d x š x v):                                5 045 x 2 220 x 2 830 mm

-         Počet míst k sezení                                                                          4

-         Celková hmotnost provozní                                                          7 100 kg

-         Maximální hmotnost jízdní soupravy                                11 300 kg

-         Zdrojová soustava:

         Vozidlové AKB gel 24V/100 Ah                                         2 ks

         Nástavbové AKB Li-pol 24 V/240 Ah                                1 ks

-         Vnější komunikační subsystém:

         Radiostanice Harris RF-300M-TV                                  2 soupravy

         SATCOM                                                                             1 ks

-         Vnitřní komunikační subsystém: VICM 200                          1 sada

-         Navigační subsystém:

         GPS přijímač DAGR AN/PSN-13A                                 1 souprava

         Inerciální navigační jednotka TALIN 3000                       1 ks

-         Průzkumně palebný subsystém ZSRD07-Pz:

              7,62 mm kulomet FN MAG                                                1 ks        Pohotovostní zásoba munice                                        500 ks

Vezená zásoba munice                                               1500 ks

Počet nábojových schrán ve vozidle                                3 ks

Systém napnutí zbraně                                motorický dálkový

                                                                                       nouzový ruční

         Rozsah pohybu          azimut                                                n x 360º

                                      elevace                                     -15º až + 70º

         Rozsah rychlostí azimut                                     0,03 až 60 º/s

                                      elevace                                    0,03 až 60 º/s

-         Senzorický kontejner

Denní zaměřovací kamera FALCON-135              

TV kamera PUMA FHD

Infračervená kamera SPIRIT-140

Laserový dálkoměr LDM 38

Laserový značkovač RLDB808-350-3 

-         Pracoviště:

Integrované pracoviště operátora (řídící jednotka

s monitorem)

Zobrazovací subsystém velitele (sklopný tablet)

Subsystém BVIS (notebook DOLCH):

-         Výnosná souprava FO postavená na bázi STERNA-V a Leica Vector 21 Nite.

 

Z podkladů vedoucího projektu Ing. Pavla Menši připravil: Mgr. Pavel Lang

Foto: archiv odštěpného závodu VTÚVM Slavičín

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz