Czech English

VTÚPV: Pro armádu a IZS je tady SEC z VTÚ

VTÚPV: Pro armádu a IZS je tady SEC z VTÚ

Vojenský technický ústav, konkrétně jeho odštěpný závod Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, dodal do Armády České republiky sestavu energetického centra (typové označení SEC 1080 kW). Jelikož se jedná o unikátní projekt, který lze využít jak při nasazení jednotek ozbrojených sil, tak složek integrovaného záchranného systému, zveřejňujeme další podrobnosti.

Sestava energetického centra je mobilním a zcela nezávislým zdrojem elektrické energie velkého výkonu pro všeobecné použití. Je napěťově kompatibilní s distribučními sítěmi Evropy, Asie, Afriky, Austrálie a některých států jižní Ameriky. Svou koncepcí je předurčen pro nasazení v jednotkách sil okamžité reakce Armády ČR, ale rovněž může být využíván jako nouzový zdroj při řešení jakékoli krizové situace nebo živelné katastrofy, do nichž jsou zapojeny složky integrovaného záchranného systému.

Sestava energetického centra je zastavěna do pěti modifikovaných kontejnerů ISO-1C a funkčně je sestavena ze tří samostatně stojících elektrocentrál, jedné rozvodny a jedné centrální nádrže na palivo. Kontejnerové elektrocentrály jsou ve dvou výkonových verzích, a to 360 kW a 120 kW. Do sestavy se zařazují podle příkonového rozvrstvení spotřebičové sítě tak, aby mohl být optimálně sladěn požadovaný příkon spotřebičů v síti s okamžitým disponibilním výkonem sestavy energetického centra.

Kontejnerová rozvodna slouží v SEC jako místo pro automatické řízení a synchronizaci paralelního provozu všech kontejnerových elektrocentrál a distribuci vyrobené elektrické energie. Sleduje, kontroluje a po sběrnici řídí všechny provozní parametry SEC a monitoruje veškeré bezpečnostní údaje všech komponent sestavy.

Kontejnerová nádrž nepřetržitě zásobuje kontejnerové elektrocentrály SEC palivem a je doplňována za provozu sestavy z automobilové cisterny.

SEC je schopna nepřetržitého celoročního provozu v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách. Její spolehlivost byla ověřena v procesu podnikových, kontrolních, schvalovacích a vojskových zkoušek.

Základní parametry SEC:

-      maximální dodávaný výkon: 1080 kW

-      jmenovité napětí, kmitočet: 3x400/230 V, 50 Hz

-      druh provozu: automatický, nepřetržitý

-      manipulovatelnost s kontejnery SEC: všemi prostředky určenými pro manipulaci s kontejnery ISO-1C

-      stohovatelnost kontejnerů SEC: 1plus 8

-      objem paliva v kontejnerové nádrži: 15 000 litrů

-      maximální hmotnost jednoho kontejneru: 12 tun

-      rozměry kontejneru ISO-1C: 6058x2438x2438 mm

-      obsluha: 1 osoba

Jaká jsou pozitiva SEC? Zcela automatický provoz, který pružně reaguje na okamžitou potřebu dodávaného výkonu do spotřebičové sítě s cílem minimalizace spotřeby paliva i hluku a maximalizace spolehlivosti dodávky elektrické energie za všech předvídatelných okolností. Dále lze zmínit provoz bez nutnosti přerušení dodávky elektrické energie při údržbě některé z komponent SEC nebo automatickou kontrolu všech provozních i neprovozních stavů. Nespornou výhodou SEC je rovněž vysoká mobilita, odolnost, krátká doba nutná pro rozvinutí a zprovoznění, velmi tichý provoz, disponibilní výkon dostačující pro pokrytí energetických potřeb velkých polních uskupení, polních nemocnic a všech objektů, u nichž je prioritou dodržení podmínky nepřetržitého napájení.

Autor: Pavel Lang

Foto: archiv VTÚPV Vyškov 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz