Czech English

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

   Komunikační a informační modul KIM je doplňkem v řadě již dříve vyvinutých a vyrobených modulů KIM 10, KIM 50 a KIM 100. Svým technickým řešením, otevřenou architekturou, univerzálností vytváří podmínky pro variabilní řešení utajované a neutajované komunikační a informační podpory mise v závislosti na rozdílných podmínkách působení. Přednostně je modul KIM 5 určen pro rozvinutí na mobilním místě velení praporního, případně rotního typu.

Komunikační a informační modul KIM 5 je složen z přenositelných bloků umožňujících převoz na ložné ploše automobilu nákladního terénního středního TATRA 810. Technologická návaznost umožňuje následné zařazení KIM 5 jako samostatné utajované domény místa velení v rámci OTS VŘ pozemních sil.

KIM 5 zajišťuje komunikační a informační podporu v rozsahu rozvinuté utajené LAN pro maximálně 25 účastníků, s možností dodatečného rozšíření na maximální počet 35 účastníků. Zároveň zabezpečuje utajovanou a neutajovanou telefonii po síti VoIP.

Půdorysné rozměry všech bloků umožňují bezproblémové stohování jednotlivých bloků nad sebou.

KIM 5 je složen ze tří zdánlivě samostatných částí, a to samotných bloků KIM 5, které představují 5 přenositelných bloků s vestavěnou serverovou technologií, datovým úložištěm a síťovými prvky LAN, dále pak výnosným příslušenstvím, jako jsou přenosné počítače, telefony, switche, rozvod utajeného elektrického napájení a kabeláž. Třetí, nedílnou, součást tvoří rádiové příslušenství, které v případě dodávky do AČR bylo tvořeno zcela technologií Harris, ale s ohledem na modularity systému lze ke KIM 5 připojit jakékoli rádio s unifikovaným síťovým rozhraním.

KIM 5 je možné připojit na vnější rozvod veřejné elektrické sítě nebo elektrocentrálu, respektive na vnitřní rozvod elektrické sítě v místě velení. Nedílnou součástí KIM 5 je rozvaděč, který je konstruován se dvěma oddělenými vstupy pro napájení z elektrické sítě 3x 400V/ 50 Hz nebo z elektrické sítě 3x 190 V/60 Hz aliančních spojenců.

S ohledem na fakt, že KIM 5 je určen k rozvinutí ve stanech míst velení, je KIM 5 svým konstrukčním řešením určen pro vnější podmínky v rozmezí teplot +5°C až +40°C, s relativní vlhkostí do 60%, ale v případě potřeby je možné na přání zákazníka řešit obdobný systém i pro horší klimatické podmínky. Serverová část KIM 5 je zároveň odolná proti otřesům, které vznikají při přepravě, a rovněž splňuje přísné vojenské požadavky na elektromagnetickou slučitelnost v souladu s MIL-STD-461F.

Vhodnou kombinací vestavěné a příslušející technologie tak KIM 5 představuje zcela novou generaci prvků míst velení, která zároveň vytváří předpoklady k dalšímu potenciálnímu rozvoji v souladu s novými trendy a požadavky NATO/EU. Zkušenosti získané při výrobě prvních deseti souprav představují pro celý realizační tým zásadní posun v možnostech, kterými v současné době Vojenský technický ústav, s. p. disponuje a dává dobrý předpoklad do budoucnosti v tak dynamicky se rozvíjející oblasti, jako jsou systémy velení a řízení.

„Projekt jako celek, to znamená deset souprav KIM 5, byl zákazníkovi předán k 30. listopadu 2015. Ze strany odštěpného závodu VTÚLaPVO tím byly splněny požadavky uživatele, tj. Armády České republiky,“ říká ředitelka úseku komunikačních a informačních systémů VTÚLaPVO a vedoucí projektu Ing. Jitka Čapková, Ph.D., MBA.     

Připravil: Mgr. Pavel Lang 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz