Czech English

Oblast obranného výzkumu, vývoje a inovací

  • Naplňování hlavních cílů a priorit programu rozvoje ozbrojených sil ČR v aplikovaném obranném výzkumu, experim. vývoji a inovací (907040,907020) 
  • Přímou podporu strategických zájmů AČR jako klíčový úkol všech našich vědeckovýzkumných aktivit s důrazem na efektivnost, kvalitu a cenu 
  • Nosné vědeckovýzkumné projekty, které jsou směrovány k naplnění požadavků a potřeb AČR a k zabezpečení jeho zahraničních misí 
  • Garanci proveditelnosti strategických, technologicky vysoce náročných   zakázek a orientaci na perspektivní projekty ve prospěch AČR

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz