Czech English

Oblast leteckého rádiového a navigačního zabezpečení

Mise odboru pozemního technického zabezpečení, RTZ a ŘLP

 • Všeobecná vývojová a odborná podpora letištního radionavigačního zabezpečení, letištní radionavigační služby a služby navedení vzdušných prostředků letectva AČR
 • Integrační a rozvojová podpora prostředků letištního radionavigačního zabezpečení
 • Servisní činnost prostředků letištního radionavigačního zabezpečení
 • Odborná podpora rozvoje managementu bezpečnosti letového provozu AČR

Vývoj digitálního ovládacího interface LRI3250 pro letecké radiostanice LUN3250

 • Vyvinuto ve spolupráci s firmou ElektroSoft CZ
 • Slouží jako digitální interface pro ovládání, ladění a obsluhu analogových leteckých radiostanic LUN3250
 • Dodávka a integrace na letecké základny LKCV, LKKB a LKNA v rámci dodávky a integrace komunikačního systému Frequentis

Dodávka a integrace komunikačního systému Frequentis VCS3020X

 • Dodávka realizována v roce 2010 pro letiště LKCV, LKKB a LKNA, v roce 2015 pro letiště LKPD (v současnosti probíhá)
 • Systém byl vybrán a dodán jako nástupce předchozího systému Frequentis VCS3020L z roku 1997
 • V rámci dodávky proběhla zástavba ovládacích systémových komponent do nově dodaných konzolí a částečná rekonstrukce provozních prostor budov LS LPS, dále bylo ve spolupráci s firmou Net-Systém s.r.o. i zaškolení obslužného a technického personálu

Rekonstrukce provozních prostor budov LS LPS

 • Dodávka realizována v roce 2010 pro letiště LKCV, LKKB a LKNA, v roce 2015 pro letiště LKPD (v současnosti probíhá)
 • Zahrnuje demontáž původního vybavení, rekonstrukci kabelových a podlahových prvků a montáž nových provozních konzolí dodaných firmou KATO Design a to pro pracoviště TWR, asistent TWR, APP, PAR a MET
 • Součástí dodávky byla i částečná rekonstrukce technických sálů budovy provozní budovy LS LPS.

Integrace prostředí CIV/MIL

 • V průběhu projektu došlo k integraci vojenského ŘLP a civilního ŘLP s přesunem technologií a pravomocí z původního vojenského MACC na letišti Praha-Ruzyně do prostorů civilního IATCC v Praze-Jenči s perspektivou zrušení samostatného MACC.
 • Mimo samotného přesunu technologií byla provedena úprava a částečná modernizace stávajícího ATM systému LETVIS a zavedeny postupy pro novou organizaci civilního a vojenského ŘLP v integrovaném prostředí ŘLP ČR

Dodávka a integrace radiokomunikačních prostředků pro letištní službu ŘLP

 • Aktuální projekt jehož cílem je celková modernizace radiového vybavení letišť LKVC, LKKB, LKNA a LKPD a vybudování oddělených vysílacích a přijímacích stanovišť těchto prostředků.
 • Vybudování zkušebního polygonu radiotechnických prostředků v prostorách ÚTL VTÚLaPVO

Servisní činnost prostředků letištního radionavigačního zabezpečení

ÚTL VTÚLaPVO realizuje pro AČR přímou a zprostředkovanou servisní činnost prostředků:

 • LETVIS
 • VCS3020X (včetně LRI3520, LUN3520, etc.)
 • ILS NORMARC
 • Anténní komplexy ZA-12
 • MKR
 • NDB
 • Světlotechniky

Odborná podpora rozvoje managementu bezpečnosti letového provozu AČR

 •  ÚTL VTÚLa PVO pro AČR na základě norem a standardů EUROCONTROL vyvinul metodiku a roadmap pro zavedení managementu bezpečnosti letového provozu a prostředků LRNZ k níž se AČR zavázala přistoupit v rámci mezinárodních dohod
 • Tyto metodiky byly předány AČR k realizaci a v současnosti probíhá odborná a metodická podpora jejich uvádění do praxe.

Výzkumná a vývojová podpora LRNZ a LRNS

ÚTL VTÚLaPVO poskytuje AČR širokou podporu v rámci výzkumu, technické pomoci a odborně-konzultační činnosti a to jak na bázi Úkolů technické pomoci tak na bázi Projektů obranného výzkumu.

Některé realizované projekty:

 • Návrh obletové laboratoře prostředků LRNZ
 • Návrh použití ATM systému na bázi optických sledovacích a monitorovacích systémů
 • Studie pokrytí radiostanic pro projekt RCOM

Všeobecná podpora služby navedení vzdušných prostředků AČR

ÚTL VTÚLaPVO poskytuje technologickou a integrační podporu službám FAC a službě polního navedení a řízení letového prostoru vzdušných prostředků AČR
 
Některé realizované projekty:
 • Automobil LEteckého NÁvodčího ALENA
 • Radiový Automobil Letectva RAL-98
 • Dodávky radiostanic a zaměřovacích technologií pro FAC
 • Spolupráce na vývoji systémů BASA
 • Příprava podkladů pro nový RAL

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz