Czech English

Mobilní opravárenská pracoviště

AUTOMOBILNÍ SKŘÍŇOVÁ DÍLNA ELEKTRO MOBILNÍ ASkD EM

Dílna elektro mobilní (ASkD EM) je určena k provádění údržby a běžných oprav silnoproudých a slaboproudých soustav pásové techniky, kolových obrněných transportérů, speciálních vozidel na strojovém spodku BVP, kolové techniky a elektrocentrál hlavních druhů výzbroje na 1. a 2. úrovni s následujícím rozdělením do skupin:

  • strojové spodky a speciální nástavby pásové techniky;
  • strojové spodky a speciální nástavby kolové techniky;
  • pomocné systémy na výrobu elektrické energie.

  

AUTOMOBILNÍ SKŘÍŇOVÁ DÍLNA PRO OPRAVY KOLOVÉ TECHNIKY ASkD K

Dílna pro opravy kolové techniky mobilní (ASkD-K) je určena k provádění údržby a běžných oprav následujících kolových vozidel na 1. a 2. úrovni:

  • automobilů typové řady T815;
  • automobilů Land Rover;
  • nových kolových obrněných vozidel KOV (po jejich zavedení do používání v AČR);
  • nových automobilů terénních středních ATS (po jejich zavedení do používání v AČR);
  • nových automobilů osobních terénních AOT (po jejich zavedení do používání v AČR);
  • automobilů P-V3S a UAZ-469.

  

AUTOMOBILNÍ SKŘÍŇOVÁ DÍLNA PRO OPRAVY PÁSOVÉ TECHNIKY ASkD P

Dílna pro opravy pásové techniky mobilní (ASkD-P) je určena k provádění údržby a běžných oprav pásových podvozků na 1. a 2. úrovni u tanků T-72 M4CZ, podvozků T-72 pro speciální nástavby a BVP-1 a 2 (OT-90).

  

MOBILNÍ OPRAVÁRENSKÉ PRACOVIŠTĚ MOP

Mobilní opravárenské pracoviště (dále jen MOP) je určeno k zabezpečení plánované i neplánované údržby a oprav poškozené letecké techniky, konkrétně transportních a bojových vrtulníků.

  

MOBILNÍ OPRAVÁRENSKÉ PRACOVIŠTĚ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY A MATERIÁLU MOP-PVTM 

MOP-PVTM je určen pro provádění kontrol, údržby a oprav na první a druhé úrovni údržby a oprav, (družstvo oprav, četa oprav, rota oprav). 

 

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA MPZD

Mobilní pracoviště pro zpracování dřeva (MPZD) je určeno k nasazení v rámci ženijního vojska AČR. Umožňuje nasazení v polních podmínkách a v místech živelných katastrof v ČR i v zahraničí.

Účelová výbava umožňuje provádět tesařské a truhlářské práce včetně prvotního zpracování dřevěné kulatiny. Při použití nafukovacího stanu vytváří podmínky pro dlouhodobou činnost osádky v prostorech nasazení. Pracoviště je nezávislé na stacionárním zdroji elektrické energie, protože je vybaveno zabudovanou výkonnou elektrocentrálou. 

  

POLNÍ SERVISNÍ PRACOVIŠTĚ PSP

Komplet PSP je určen pro provádění kontrol, údržby a oprav na prvním a druhém stupni údržby a oprav, (družstvo oprav, četa oprav, rota oprav).

 

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz