Czech English

Historie VTÚVM

Vojenský technický ústav výzbroje a munice vznikl v roce 1961, kdy byl ve Slavičíně zřízen Výzkumný a zkušební ústav 011. Jeho oborem působnosti byly dělostřelecké a pěchotní zbraně včetně munice a zaměřovacích a naváděcích zařízení.

V 80. letech byl ústav integrován do Výzkumného a zkušebního ústavu 010 se sídlem v Praze. Setrval však nadále ve Slavičíně jako odloučené pracoviště a následně v letech 1994-2003 fungoval samostatně pod novým jménem (Vojenský technický ústav výzbroje a munice, p.o.) jako první příspěvková organizace v oblasti vědecko-výzkumně vývojové základny AČR.

Na základě rozhodnutí zřizovatele došlo k 1.10.2003 k převedení činností této příspěvkové organizace do státního podniku VOP-026 Šternberk, s.p., kde byla organizačně začleněna jako samostatná divize VTÚVM Slavičín. V roce 2010 došlo ke sloučení státních podniků VOP-026 Šternberk,s.p. a VOP-025 Nový Jičín, s.p. a následně v roce 2011 bylo zavedeno procesní řízení v rámci tohoto „nového“ podniku. Tím poprvé v 50-ti leté historii neexistovala samostatná organizační jednotka ve Slavičíně. Ovšem již hned v roce 2012 vzhledem k problémům při zavádění procesního řízení vznikl odštěpný závod Slavičín, který byl následně k 1.1.2013 zřizovatelem převeden jako odštěpný závod VTÚVM do nově založeného státního podniku Vojenský technický ústav, s.p.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz