Czech English

Historie VTÚPV

Historie VTÚPV se začala psát roku 1978 založením VÚ 010 Vyškov jako rozpočtové organizace. Hlavními obory působnosti nového subjektu se staly např. pozemní technika, její podvozky a vybrané speciální nástavby; dílenské, evakuační a vyprošťovací prostředky; ženijní technika a materiál; polní zdroje elektrické energie, rozvodné a osvětlovací soupravy a další.

V roce 1994 z rozpočtové organizace VÚ 010 vznikl VTÚPV p.o. Vyškov ve formě příspěvkové organizace. V roce 2003 se dále z VTÚPV stala součást VOP-026 Šternberk. Od roku 2013 je VTÚPV odštěpným závodem nově vzniklého Vojenského technického ústavu, s.p.

Za svou existenci vyvinul VTÚPV mnoho významných produktů, např. mobilní skříňové dílny pro opravy techniky, mobilní zdravotní pracoviště (zdravotnické kontejnery a stany, mobilní hospitalizační jednotka, pojízdná převazovna POP-2, pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř PHEL-2 aj.), mobilní pracoviště pro speciální druhy sil (mobilní hydrometeorologická stanice OBLAK, polní převozní kontejnerová radiometrická laboratoř AL-2/R, mobilní opravárenské pracoviště MOP - souprava pro údržbu a opravy vrtulníků mimo základnu aj.) a další.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz