Czech English

Historie VTÚLaPVO

Historie VTÚLaPVO se začíná psát už 1.5.1922 založením „Vzduchoplaveckého studijního ústavu“.

Od padesátých let do konce osmdesátých let 20. století sehrával ústav klíčovou roli např. v projektech přípravy licenční výroby letounů řady MiG v Československu, ve vývoji a zkouškách letounu Aero L-29 Delfín, nebo ve vývoji výcvikového systému L-39. Dále probíhala intenzivní výzkumně-vývojová činnost například v oblasti bezpilotních prostředků, mobilních pozemních stanic pro spojení vzduch-země a pozemních energetických jednotek.

V období po roce 1989 sehrává VTÚLaPVO významnou roli při vývoji, zkušebnictví a provozním výzkumu v celém spektru oborů spojených s vojenským letectvem. Významně se podílí na zavádění systému IFF do letadel i techniky PVO v rámci AČR, vývoji bezpilotního systému Sojka III TV/TVM, či např. mobilního stanoviště leteckého návodčího ALENA.

Z rozpočtové organizace VÚ 030 se VTÚLaPVO stává příspěvkovou organizací zřízenou MO. V roce 2002 pak probíhá transformace ústavu na státní podnik. V roce 2012 je založen Vojenský technický ústav, s.p., a VTÚLaPVO se k 1.září 2012 stává jeho odštěpným závodem. 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz