Czech English

Elektrická zařízení

ELEKTROCENTRÁLA EC-16 kW TYP Č-EDM 16-T400/230-2V

Elektrocentrála (EC) 16 kW je nezávislý zdroj elektrické energie všeobecného použití pro napájení třífázových a jednofázových spotřebičů v napěťové soustavě 3 x 230/400 V, 50 Hz.

Konstrukce EC 16 kW a kvalita výstupní energie vyhovuje požadavkům ČOS 611501 a STANAG 4135.

EMC odpovídá požadavkům ČOS 599901.

 

OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA PRO POLNÍ POUŽITÍ

 Polní osvětlovací souprava je určena pro zabezpečení:

  • plošného osvětlení venkovních i vnitřních prostorů;
  • pracovního osvětlení ve vnitřních i venkovních prostorech s intenzitou minimálně 50 lx v      horizontální rovině 1 m nad zemí;
  • navigačního osvětlení pro usměrnění pohybu vozidel i osob;
  • osvětlení nezávislého na elektrické síti - po dobu minimálně 1,5 h.  

  

ZDROJOVÁ A ROZVODNÁ SOUPRAVA ZRS 20 kVA LR

Zdrojová a rozvodná souprava 20 kVA na podvozku LAND ROVER DEFENDER 130 o jmenovitém výkonu 20 kVA (16 kW) představuje mobilní nezávislý zdroj elektrické energie všeobecného použití, který umožňuje napájení třífázových a jednofázových spotřebičů v napěťové soustavě 3 × 230/400 V, 50 Hz a současně umožňuje i nabíjení akumulátorových baterií nebo napájení malonapěťových spotřebičů do příkonu 1000 W ze sítě 28 Vss. Je určena pro potřeby vojsk v polních podmínkách k operativnímu zabezpečení dodávky elektrické energie bezprostředně po příjezdu jednotky do prostoru působení.

 

ZDROJOVÁ A ROZVODNÁ SOUPRAVA 60kW V KONTEJNERU ÍSO 1C ZRS 60kW

ZRS 60 kW slouží jako nezávislý zdroj elektrické energie pro všeobecné použití k napájení třífázových a jednofázových spotřebičů v napěťové soustavě 3 × 400/230 V, 50 Hz.

Souprava ZRS 60 kW v kontejneru ISO 1C je určena pro nasazení v jednotkách sil okamžité reakce v komplexním systému kontejnerového zabezpečení. Souprava není určena pro práci na nosném podvozku, ale jako samostatně stojící kontejner umístěný v terénu.

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz